DPO502/2010
ID intern unic:  335851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 502
din  20.08.2010
privind conferirea de titluri onorifice artiştilor
 Ansamblului Etnofolcloric „Tălăncuţa”
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 567
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la valorificarea şi promovarea tezaurului folcloric naţional şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului Andrei TAMAZLÎCARU;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului Victor BOTNARU
    doamnei Elisaveta GHIMPU (MUNTEANU)
    domnului Nicolae GRIBINCEA
    doamnei Elena OSOIANU
    doamnei Iulia OSOIANU
    doamnei Valentina OSOIANU
    doamnei Maria OSOIANU-BIVOL
    doamnei Romela OSOIANU-ROŞCA
    doamnei Soltana (Suzana) POPESCU
    doamnei Dina VRĂJMAŞU.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 502-V. Chişinău, 20 august 2010.