DPO506/2010
ID intern unic:  335854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 506
din  23.08.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihail FURTUNĂ
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 569
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Mihail FURTUNĂ, viceprimar al municipiului Chişinău, i se  conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 506-V. Chişinău, 23 august 2010.