DPO514/2010
ID intern unic:  335861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 514
din  24.08.2010
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei”
clasa III  domnului Andrei VICOLAŞ
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 571
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la protecţia socială a cetăţenilor afectaţi de radiaţie ionizată şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Andrei VICOLAŞ, vicepreşedinte al Consiliului Societăţii „Cernobîl” din Moldova, i se  conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 514-V. Chişinău, 24 august 2010.