DPO530/2010
ID intern unic:  335877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 530
din  30.08.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Adrian PĂUNESCU
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 576
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţia remarcabilă adusă la dezvoltarea literaturii române, la promovarea valorilor naţionale şi a adevărului istoric şi la consolidarea conştiinţei şi solidarităţii naţionale, domnului Adrian PĂUNESCU, scriitor, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 530-V. Chişinău, 30 august 2010.