DPO531/2010
ID intern unic:  335879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 531
din  31.08.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 577
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea lingvisticii, contribuţie remarcabilă la promovarea limbii române şi a adevărului ştiinţific şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Vasile BAHNARU      – director al Institutului de Filologie al Academiei
                                                         de Ştiinţe a Moldovei
    doamnei
    Eleonora CERCAVSCHI           – director al Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare şi
                                                         Sfînt” din oraşul Grigoriopol
    regretatului Ion DUMENIUC      – lingvist
    doamnei Eugenia HALUS           – director al Liceului Teoretic „Evrica” din oraşul
                                                         Rîbniţa
    domnului Ion IOVCEV               – director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din
                                                         municipiul Tiraspol
    domnului Ion MELNICIUC        – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                                         din Moldova
    doamnei Maria ROIBU              – director al Liceului Teoretic ”Alexandru cel Bun”
                                                        din municipiul Bender
    doamnei Maria UNGUREAN    – director al Gimnaziului-Internat pentru Copii
                                                          Orfani din municipiul Bender;
„Ordinul de Onoare”
    domnului Tudor COLAC            – şef de sector la Institutul de Filologie al Academiei
                                                         de Ştiinţe a Moldovei
    domnului Anatolie CIOBANU     – membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
                                                          Moldovei
    domnului Ion TELEMAN            – director al Muzeului de Istorie şi Etnografie din
                                                          satul Iurceni, raionul Nisporeni;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    doamnei
    Nadejda GHIDIRIMSCHI        – director al Gimnaziului din satul Roghi, raionul
                                                        Dubăsari
    regretatului Ion IVANOV          - profesor la Şcoala Medie nr. 1 din oraşul Slobozia
    domnului Alexei MOCREAC     – director adjunct al Liceului Teoretic „Ştefan cel
                                                        Mare şi Sfînt” din oraşul Grigoriopol
    domnului Valentin NICU            – director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”
                                                        din satul Copanca, raionul Căuşeni
    doamnei Raisa PĂDUREAN     – director adjunct al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”
                                                        din municipiul Tiraspol
    domnului
    Constantin SUCITU                  – director al Gimnaziului din satul Corjova, raionul
                                                         Dubăsari;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei Tatiana ANDRIEŞ       – profesor la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din
                                                         municipiul Tiraspol
    doamnei Nina BERNAZ            – profesor la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”
                                                        din oraşul Donduşeni
    doamnei
    Tatiana CARTALEANU            – conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică
                                                        de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
    domnului Ion DOMBROV          – profesor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din
                                                        oraşul Cimişlia
    doamnei Maria GOLUB             – profesor la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din
                                                         oraşul Soroca
    doamnei Ana MARCOV            – profesor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din
                                                        oraşul Dubăsari
    doamnei Maria ŞLEAHTIŢCHI – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                                        „Alecu Russo” din Bălţi;
Titlul Onorific „Artist al Poporului”
    doamnei  Maria MOCANU       – cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie al
                                                         Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Titlul Onorific „Om Emerit”
    domnului Ion BĂRBUŢĂ          - cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie
                                                       al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    domnului
    Galaction VEREBCEANU         – secretar ştiinţific al Institutului de Filologie al
                                                         Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 531-V. Chişinău, 31 august 2010.