DPO532/2010
ID intern unic:  335880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 532
din  31.08.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 578
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea literaturii, activitate publicistică prodigioasă şi contribuţie la promovarea valorilor naţionale, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Vladimir POHILĂ;
„Ordinul de Onoare”
    domnului Ion ANTON      domnului Alexandru DONOS
    doamnei Ana BANTOŞ    domnului Alexei RĂU;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Serafim BELICOV
    domnului Leo BOTNARU
    doamnei Raisa CIOBANU
    domnului Eugen GHEORGHIŢĂ
    doamnei Nina JOSU
    domnului Haralambie MORARU
    domnului Iulius POPA
    domnului Arcadie SUCEVEANU
    doamnei Elena TAMAZLÂCARU;
Medalia „Meritul  Civic”
    domnului Nae-Simion PLEŞCA;
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului Victor LAVRIC
    doamnei Ana RĂILEANU;
Titlul onorific „Maestru al Literaturii”
    domnului Teodor CHIRIAC
    domnului Gheorghe BÂLICI
    domnului Titus ŞTIRBU.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 532-V. Chişinău, 31 august 2010.