DPO536/2010
ID intern unic:  335943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 536
din  02.09.2010
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I
Batalionului de geniu al Armatei Naţionale
Publicat : 10.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 163-165     art Nr : 595
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de recunoştinţă şi apreciere pentru înalta competenţă profesională şi curajul manifestate în timpul executării misiunilor internaţionale de menţinere a păcii şi pentru contribuţia adusă la promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova în lume, Batalionului de geniu al Armatei Naţionale i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 536-V. Chişinău, 2 septembrie 2010.