DPO537/2010
ID intern unic:  335947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 537
din  02.09.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 10.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 163-165     art Nr : 596
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. –  Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea unui înalt grad de pregătire de luptă a unităţilor şi subunităţilor Armatei Naţionale şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    BUCLIŞ Mihail                  – colonel
    CEMÎRTAN Vadim          - colonel
    FONDOS Aurel                – colonel
    MACRINSCHI Victor       – colonel în rezervă
    TĂLĂMBUŢĂ Boris         – colonel în rezervă;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    ANDRIAŞ Vasile               – colonel în rezervă
    GUŢU Serghei                   – colonel în rezervă
    TARGON Ion                    – colonel în rezervă
    VASILACHI Alexandra     – maior în rezervă;
Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    BUJOREANU Vitalie        – locotenent-colonel
    CORCODEL Veaceslav    – locotenent major
    COSOI Eugeniu                 – plutonier
    CRACEA Veaceslav          – maior
    TACU Fiodor                    – plutonier major;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    COROLENCO Vasile      – plutonier major  în retragere
    ILI Dumitru                       – colonel în rezervă
    MIHALAŞ Petru              – lector superior la Institutul Militar al Forţelor Armate
                                             „Alexandru cel Bun”;
Medalia „Nicolae Testemiţanu” următorilor:
    ARHIP Larisa                    – şef de secţie la Spitalul Clinic Militar Central
    GRAUR Ion                      – colonel în rezervă.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 537-V. Chişinău, 2 septembrie 2010.