DPO541/2010
ID intern unic:  335976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 541
din  09.09.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 14.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 600
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea securităţii statului şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Gheorghe STRATAN – locotenent-colonel;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Oleg BLĂNARU       – locotenent
    domnului Tudor POPOVICI     – maior.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 541-V. Chişinău, 9 septembrie 2010.