DPO542/2010
ID intern unic:  336003
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 542
din  10.09.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Ina SANDLER
Publicat : 17.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 169-171     art Nr : 601
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul alimentaţiei publice, înalt profesionalism şi activitate organizatorică intensă, doamnei Ina SANDLER, director al Întreprinderii de Stat de Alimentaţie Publică „Rîşcani-ŞC”, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 542-V. Chişinău, 10 septembrie 2010.