DPO545/2010
ID intern unic:  336036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 545
din  14.09.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 21.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 172-178     art Nr : 604
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. –  În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia remarcabilă adusă la reactivarea Mitropoliei Basarabiei şi pentru merite deosebite în renaşterea spiritualităţii româneşti şi în propovăduirea valorilor creştin-ortodoxe, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    Prea Fericirii Sale TEOCTIST         – Patriarh al Bisericii  (Toader Arăpaşul)
                                                              (post-mortem) Ortodoxe Române

    Prea Fericirii Sale DANIEL             – Patriarh al Bisericii (Dan Ilie Ciobotea)
                                                              Ortodoxe Române;

„Ordinul de Onoare”
    Înalt Prea Sfinţiei Sale CASIAN       – Arhiepiscop al Dunării  (Costică Crăciun)
                                                              de Jos
    Înalt Prea Sfinţiei Sale PETRU          – Arhiepiscop al (Petru Păduraru) Chişinăului,
                                                              Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 545-V. Chişinău, 14 septembrie 2010.