DPO546/2010
ID intern unic:  336038
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 546
din  15.09.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Tudor ŞUIU
Publicat : 21.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 172-178     art Nr : 605
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Tudor ŞUIU, primar al comunei Mîndreşti, raionul Teleneşti, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 546-V. Chişinău, 15 septembrie 2010.