DPO547/2010
ID intern unic:  336039
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 547
din  15.09.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 21.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 172-178     art Nr : 606
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate ştiinţifică şi metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Larisa LUPU            – şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                                     şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Viorel PRISACARI                – prorector al Universităţii de Stat de Medicină şi
                                                     Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Ion STRAISTA        – medic la Maternitatea Municipală nr. 2, Chişinău
    domnului Constantin
    TIGHIINEANU                      – şef de secţie la Centrul de Sănătate Publică raional
                                                      Orhei;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Mihail DARCIUC     – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de
                                                      Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 547-V. Chişinău, 15 septembrie 2010.