DPO555/2010
ID intern unic:  336077
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 555
din  20.09.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
regretatului Nicolae Testemiţanu
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181     art Nr : 619
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. –  În semn de profundă recunoştinţă şi apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru rezultatele excepţionale obţinute în elaborarea şi implementarea sistemului de organizare a asistenţei medicale populaţiei rurale, pentru eforturile depuse în vederea pregătirii cadrelor ştiinţifice şi medicale naţionale şi pentru prodigioasa activitate managerială şi metodico-didactică desfăşurată, regretatului Nicolae Testemiţanu i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 555-V. Chişinău, 20 septembrie 2010.