HGO882/2010
ID intern unic:  336119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 882
din  23.09.2010
cu privire la eliberarea bunurilor materiale
din rezervele materiale ale statului
Publicat : 28.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 182-189     art Nr : 955
    În temeiul art.(8) al Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.1228-XIII din 26 iunie 1997 despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art. 511),  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale ale statului, cu titlu de deblocare, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale  bunuri materiale pentru amenajarea taberei lucrătorilor companiilor de construcţie, în sumă de 726092,00 lei, conform anexei.
    2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale ale statului.
    3. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale va monitoriza utilizarea conform destinaţiei a bunurilor eliberate.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcină dlui Marcel Răducan, ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale, şi dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                        Marcel Răducan

    Nr. 882. Chişinău, 23 septembrie 2010.
 

               Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 882
din 23 septembrie  2010
LISTA
bunurilor materiale eliberate din rezervele
 materiale ale statului pentru amenajarea taberei
 
pentru lucrătorii companiilor de construcţii
d/o
Denumirea

bunurilor materiale

Unitatea     de măsură
Cantitatea
Preţul
 (lei)

Costul

(lei)
1.

Paturi din metal

buc.
574
572-00
328328-00
2.
Saltele
buc.
700
150-00
105000-00
3.
Perne
buc.
500
80-00
40000-00
4.
Pături
buc.
1000
80-00
80000-00
5.
Cearşafuri
buc.
1200
22-50
27000-00
6.
Feţe de pernă
buc.
1200
7-77
9324-00
7.
Saltele
buc
300
160-00
48000-00
8.
Perne(vată)
buc.
376
45-00
16920-00
9.
Perne (silicon)
buc.
24
55-00
1320-00
10.
Paturi pliante
buc
90
250-00
22500-00
11.
Sobe
buc.
50
954-00
47700-00
 
Total
 
 
 
726092-00