LPO212/2010
ID intern unic:  336126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 212
din  09.09.2010
pentru ratificarea Statutului de la Roma
al Curţii Penale Internaţionale
Publicat : 29.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 190     art Nr : 624
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, adoptat la 17 iulie 1998, cu următoarele declaraţii:
    1. În temeiul articolului 87 alineatul 1 din statutul menţionat, Republica Moldova declară că toate cererile de cooperare, precum şi toate documentele aferente, trebuie să fie transmise pe cale diplomatică.
    2. În temeiul articolului 87 alineatul 2 din statutul menţionat, Republica Moldova declară că toate cererile de cooperare, precum şi toate documentele aferente, trebuie să fie întocmite în limba moldovenească sau în limba engleză, care este una dintre limbile de lucru ale Curţii Penale Internaţionale, ori să fie însoţite de traducerea în una din aceste limbi.
    Art. 2. – Guvernul şi Procuratura Generală vor asigura realizarea prevederilor statutului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare, de asemenea, va asigura transmiterea, pe cale diplomatică, a cererilor de cooperare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 212. Chişinău, 9 septembrie 2010.