DCCA100/2010
ID intern unic:  336224
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 100
din  15.09.2010
cu privire la examinarea contestaţiilor privind încălcarea
 legislaţiei electorale de către  postul de televiziune „Publika TV”
Publicat : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196     art Nr : 668
    La 6 septembrie curent, Comisia Electorală Centrală a remis Consiliului Coordonator al Audiovizualului spre examinare contestaţia dlui Roman Emelianov, reprezentantul PSD, şi a dlui  Serghei Sîrbu, reprezentantul PCRM, la Comisia Electorală Centrală cu privire la încălcarea legislaţiei electorale de către postul de televiziune „Publika TV”. Potrivit contestaţiilor, la 4 septembrie, în ajunul referendumului, precum şi în ziua desfăşurării referendumului constituţional, postul nominalizat „a difuzat o informaţie privind desfăşurarea sondajului de tip exit-poll în mun. Chişinău pe data de 5 septembrie curent, în care alegătorii erau îndemnaţi să iasă la vot dacă le pasă de ţară”, iar „la data de 4 septembrie curent, precum şi în ziua desfăşurării referendumului constituţional, „Publika TV” a adresat cetăţenilor Republicii Moldova un mesaj clar „Votează ce gîndeşti” difuzat de sine stătător şi de către fiecare prezentator în parte, fapt ce a îndemnat populaţia Republicii Moldova să participe la referendum şi să voteze poziţia unor concurenţi electorali”.
    Petiţionarii consideră că, prin difuzarea acestor materiale, care favorizează doar poziţia  unor participanţi la referendum, postul de televiziune „Publika TV” s-a angajat direct în procesul de agitaţie electorală, fapt care contravine art. 7 (3) din Codul audiovizualului, art. 8, 38 (6), 46 (1), 47, 64 (2), 651 (1) din Codul electoral, pct. 1, 13, 15, 18 şi 23 ale Regulamentului CEC cu privire la reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.
    Monitorizarea serviciului de programe din 5 septembrie curent atestă următoarele:
    1. În secvenţele Promo de la 00:22:08, 01:08:16; 01:28:07, 01:55:49, 02:09:45,  02:19:12,  03:26:22, 03:44:38, 04:06:35..., 05:16:10...,  06:40:50..., 07:26:46..., 08:27:01..., 09:21:56..., 11:57:26...,  12:56:48..., 13:43:43..., 14:57:17..., 15:33:21..., 16:31:18..., 17:37:35..., 18:32:13...  s-a făcut apel direct către alegători să participe la referendum. Textul se încheie  cu logo-ul “Votează ce gîndeşti”, text după cadru şi clip video.
    2. Emisiunea “Sinteza Zilei” de la 00:00 se încheie cu apelul: “Nu uita, mergi la vot şi votează ce gîndeşti” (00:25:15).
    3. Textele introductive ale buletinelor de ştiri de la 06:00, 07:00, 08:00,  09:00, 11:00, 12:00, 15:00, 17:00 s-au încheiat cu textul “Votează ce gîndeşti”, urmat de clipul video cu acelaşi apel. Pe parcursul ediţiilor apelul respectiv a fost plasat în titre.
    4. Pe parcursul ediţiei de ştiri de la 10:00 apelul “Votează ce gîndeşti” a fost plasat în titre.  În încheierea ediţiei apelul a fost preluat de prezentator.
    5. Ediţia de ştiri de la 14:00 s-a încheiat cu apelul prezentatoarei de a merge la vot.
    6. Textul introductiv al ştirilor de la 19:00 s-a încheiat cu textul “Mai ai încă timp să votezi ce gîndeşti”, urmat de clipul video “Votează ce gîndeşti”.
    7. Textele de introducere ale buletinelor de ştiri în limba rusă de la  07:30, 08:30 s-au încheiat cu textul “Сегодня 5 сентября. Голосуй, как думаешь”,  urmat de clipul video cu acelaşi apel. Pe parcursul ediţiilor acelaşi apel a fost plasat în titre.
    8. În ştirile de limbă rusă (06:30, 13:00, 16:00 ) au fost plasate titrele “Голосуй, как думаешь”. Ediţiile  s-au încheiat ori au început cu textul prezentatoarei  “Голосуйте, как думаете”, urmat de clipul video cu acelaşi apel.
    9. Clipurile  “Votează ce gîndeşti” şi “Голосуй, как думаешь” au fost inserate şi separat în serviciul de programe de mai multe ori pe parcursul zilei.
    10. Apelul “Votează ce gîndeşti” a fost plasat, de asemenea, pe parcursul zilei, ca element al decorului de studio (13:24 etc).
    11. Pe 5 septembrie, la 19:25, „Publika TV” a difuzat un reportaj de la sediul din Chişinău al Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie, executant de exit-pool. Informaţia pusă pe post nu vizează numărul celor care au votat, ci activismul votanţilor în diferite unităţi teritoriale şi componenţa lor pe criterii de sex, vîrstă, ocupaţii etc. 
    În temeiul celor expuse, în urma dezbaterilor publice, în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 433-XVI din 28.12.2006, Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3337 din 16 iulie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    Art. 1. Pentru încălcarea pct. 3.1 lit. a) al condiţiilor licenţei de emisie seria AA, nr. 073686 din 23.12.2009 (nerespectarea prevederilor art. 651 (1) din Codul electoral şi pct. 23 al Regulamentului CEC cu privire la reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 potrivit căreia „în ziua referendumului şi cea precedentă referendumului instituţiile de informare în masă, nu vor difuza decît comunicate recepţionate de la Comisia Electorală Centrală şi informaţii privind desfăşurarea votării”), în conformitate cu art. 38 (1), (2) lit. b), (3) lit. a) al Codului audiovizualului, Î.M. „Ştiri Media Grup” SRL, fondatoarea postului  de televiziune „Publika TV” se avertizează public.
    Art.2.  În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 96 din 17 octombrie 2008, postul de televiziune „Publika TV” se obligă să difuzeze în următoarele 24 de ore, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18:00-23:00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a avertizat public Î.M. „Ştiri Media Grup” SRL, fondatoarea postului  de televiziune „Publika TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 651 (1) din Codul Electoral şi pct. 23 al Regulamentului CEC cu privire la reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, potrivit căruia „în ziua referendumului şi cea precedentă referendumului instituţiile de informare în masă nu vor difuza decît comunicate recepţionate de la Comisia Electorală Centrală şi informaţii privind desfăşurarea votării.”
    Textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
    Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
    Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI                       Gheorghe GORINCIOI

    Secretar                                                                                    Constantin BÂRCĂ

    Nr. 100. Chişinău, 15 septembrie 2010.