DPO568/2010
ID intern unic:  336264
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 568
din  01.10.2010
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I
 Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Publicat : 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199     art Nr : 653
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă recunoştinţă şi apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, pentru eforturile depuse de generaţiile de colaboratori la pregătirea cadrelor didactice, pentru activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă şi pentru curajul şi patriotismul de care a dat dovadă colectivul profesoral în apărarea demnităţii umane şi naţionale, Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 568-V. Chişinău, 1 octombrie 2010.