DPO569/2010
ID intern unic:  336265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 569
din  01.10.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Vladimir HOTINEANU
Publicat : 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199     art Nr : 654
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Vladimir HOTINEANU, ministru al sănătăţii, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 569-V. Chişinău, 1 octombrie 2010.