DPO570/2010
ID intern unic:  336266
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 570
din  01.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de cadre didactice de la Universitatea de Stat
din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Publicat : 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199     art Nr : 655
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Laurenţiu CALMUŢCHI     – rector
    domnului Mitrofan CIOBAN              – profesor universitar;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Andrei HARITON               – profesor universitar;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Eugenia MELENTIEV         – conferenţiar
                                                                 universitar;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Alexandru LUNGU             – profesor universitar.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 570-V. Chişinău, 1 octombrie 2010.