DPO578/2010
ID intern unic:  336268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 578
din  05.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de cadre didactice
Publicat : 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199     art Nr : 657
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructuv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    BUJOR Leonid                     – ministru al educaţiei
    VASILIEV Boris                  – profesor pensionat, satul Sărătenii Vechi,
                                                   raionul Teleneşti;
 Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BAJEREAN Eudochia           – conferenţiar universitar la Academia de Studii
                                                    Economice 
    BODIU Ion                           – profesor la Gimnaziul din satul Corpaci, raionul Edineţ
    CAŞU Alexei                        – cercetător ştiinţific principal la Institutul de Matematică
                                                    şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    JITARIUC Svetlana              – director adjunct al Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare
                                                    şi Sfînt” din oraşul Grigoriopol
    PALADE Gabriel                  – director al Colegiului Financiar-Bancar „A. Diordiţa”
                                                    din Chişinău
    SAMOHVALOV Valerii      – director adjunct al Liceului Teoretic din satul Larga,
                                                    raionul Briceni
    TĂNASE Alexandra             – profesor la Liceul Teoretic „Gaudeamus”
                                                    din municipiul Chişinău;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    ANDRIEŞ Dumitru               – profesor la Liceul Teoretic
                                                   „C. Stere” din oraşul Soroca
    ATANASOV Iulia                – profesor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din
                                                    municipiul Chişinău
    BAIRAC Radu                     – profesor la Liceul Teoretic „Gaudeamus” din
                                                    municipiul Chişinău
    BEREZOVSCAIA Nelea     – director al Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din
                                                    municipiul Chişinău
    BOTEZATUL Iuliana           – profesor la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din
                                                    municipiul Chişinău
    BUIUCLI Piotr                     – profesor-antrenor la Şcoala Sportivă a Rezervelor
                                                   Olimpice, municipiul Chişinău
    CALCEVA Maria                – lector superior la Universitatea de Stat din Taraclia
    CHIPERI Petru                    – antrenor la Liceul-internat Republican cu Profil Sportiv
                                                   din municipiul Chişinău
    CIUBOTARU Maria            – profesor la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din comuna
                                                   Băcioi, municipiul Chişinău  
    CORCIU Ioana                    – profesor la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din
                                                   comuna Ciorescu, municipiul Chişinău
    DUŞCIAC Margarita           – profesor la Liceul de Creativitate şi Inventică
                                                   „Prometeu-Prim” din municipiul Chişinău
    EFROS Maria                      – profesor la Liceul de Creativitate şi Inventică
                                                   „Prometeu-Prim” din municipiul Chişinău 
    GALBEN-PANCIUC
    Zinaida                                 – profesor la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”
                                                   din municipiul Chişinău
    JIMBEI Efim                        – director general al Întreprinderii de Stat „Mold-Didactica”
    LEVINŢA Maria                 – profesor la Şcoala nr. 51 din oraşul Vatra, municipiul
                                                   Chişinău
    PETRUŞCA Andrei             – profesor la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
                                                   din municipiul Chişinău
    PISANCO Alexandr           – director al Şcolii Sportive Specializate de Înot,
                                                   municipiul Chişinău
    POPESCU Zinaida              – director general adjunct al Direcţiei Generale Educaţie,
                                                  Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău
    ROŞCA Ludmila                 – şef de catedră la Institutul de Relaţii Internaţionale
                                                   din Moldova
    SAVA Galina                      – director adjunct al Şcolii nr. 68 din satul Dobrogea,
                                                   municipiul Chişinău
    SCRIPNIC Tatiana             – director adjunct al Liceului Teoretic „Evrika”
                                                  din oraşul Rîbniţa
    TOFAN Nina                      – şef al secţiei studii a Liceului Teoretic „Gheorghe
                                                   Ghimpu” din satul Coloniţa, municipiul Chişinău
    UNGUREANU Zinaida       – profesor la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
                                                  din municipiul Chişinău
    VELIŞCO Nadejda             – consultant principal la Ministerul Educaţiei
    VOLOSATÎI Boris              – director al Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”
                                                   din municipiul Chişinău;
Medalia „Mihai Eminescu” următorilor:
    REABŢOV Gheorghe          – conefernţiar universitar la Academia de Studii
                                                    Economice din Moldova
    STEFOGLO Dumitru           – profesor la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”
                                                   din municipiul Bender
    POŞTARENCU Lidia          – profesor la Gimnaziul-internat pentru Copii Orfani
                                                  din municipiul Bender;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    BURLACU Alexandru         – profesor universitar la Universitatea Pedagogică de
                                                   Stat „Ion Creangă” din municipiul Chişinău
    CHETRUŞ Iulia                   – profesor la Liceul Teoretic „Natalia Gheorghiu”
                                                  din municipiul Chişinău
    GROSU Ana                       – director al Grădiniţei de Copii din comuna
                                                   Grătieşti, municipiul Chişinău
    SUCEVEANU Maria          – profesor la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”
                                                   din municipiul Chişinău
    VÎRLAN Zinaida                 – director adjunct al Liceului Teoretic de Creativitate şi
                                                   Inventică „Prometeu-Prim” din municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                               Mihai GHIMPU 

    Nr. 578-V. Chişinău, 5 octombrie 2010.