DPO587/2010
ID intern unic:  336322
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 587
din  07.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 678
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate de creaţie prodigioasă, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Titus JUCOV          – director artistic şi regizor al Teatrului Republican
                                                     de Păpuşi „Licurici”
    domnului Pavel PROCA         – secretar literar la Teatrul Naţional „Vasile
                                                     Alecsandri” din Bălţi;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vladimir COBER                   – profesor la Şcoala de Muzică nr. 3
                                                    din municipiul Chişinău
    doamnei
    Vera GRIGORIEV                – profesor universitar interimar la Academia
                                                     de Muzică, Teatru şi Arte Plastice;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Vladimir CANTOR               – pictor-scenograf la Teatrul Republican de Păpuşi
                                                     „Licurici”;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Andrei MUSTEA                  – artist-instrumentist în Ansamblul de Cîntece
                                                    şi Dansuri Populare „Fluieraş”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului Iurie CIUBOTARU
    (Ricky ARDEZIANU)           – interpret de muzică uşoară
    domnului
    Vladimir GORGOS               – conducător artistic al Formaţiei „Millenium”
    doamnei
    Nina ZABRODINA              – pictor-şef la Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Mihail BARLADEAN           – artist-instrumentist în Ansamblul de Cîntece şi Dansuri
                                                     Populare „Fluieraş”
    domnului
    Andrei PREPELIŢĂ             – actor la Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU 

    Nr. 587-V. Chişinău, 7 octombrie 2010.