DPO588/2010
ID intern unic:  336327
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 588
din  08.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de cadre didactice de la Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 679
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Ion GAJIM        – profesor universitar;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Alexandru BALANICI      – prim-prorector
    domnului
    Gheorghe POPA                – rector;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Gheorghe NEAGU            – prorector
    doamnei
    Valentina PRIŢCAN         – prorector
    domnului
    Petru ROMAN                 – director al Colegiului „Ion Creangă” din cadrul Universităţii
    domnului
    Pavel TOPALA                – şef de catedră;
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului
    Nicolae LEAHU              – decan; 
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Valeriu GUŢAN              – şef de catedră
    doamnei
    Iulia IGNATIUC             – şef de catedră
    domnului
    Vasilii ŞARAGOV          – conferenţiar universitar.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                     Mihai GHIMPU 

    Nr. 588-V. Chişinău, 8 octombrie 2010.