HGO934/2010
ID intern unic:  336338
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 934
din  08.10.2010
cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale
Ziua Statisticianului
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 1028
    În scopul consolidării statisticii oficiale pentru buna informare a societăţii în vederea dezvoltării durabile a acesteia şi în conformitate cu prevederile Rezoluţiei 64/267 din 3 iunie 2010, adoptate de Asambleea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, privind celebrarea pe 20 octombrie 2010 a Zilei Internaţionale a Statisticii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Ziua de 20 octombrie se proclamă sărbătoare profesională – Ziua Statisticianului.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazar

    Nr. 934. Chişinău, 8 octombrie 2010.