DPO593/2010
ID intern unic:  336397
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 593
din  13.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 690
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de prietenie şi colaborare întru apropierea şi îmbogăţirea reciprocă a culturilor naţionale, pentru contribuţie la consolidarea conaţionalilor întru integrarea europeană a Republicii Moldova şi activitate obştească şi de creaţie prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    doamnei
    Ala MÎNDÎCANU             – preşedinte al Comunităţii Moldovenilor din Quebec,
                                                  Canada;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Cristina BATOG                 – preşedinte al Asociaţiei „Casa Mare”,
                                                  oraşul New York, SUA
    domnului
    Iurie BOJONCĂ                – preşedinte al Asociaţiei Moldo-Italiene pentru Colaborare
                                                  şi Integrare, oraşul Veneţia, Republica Italiană
    domnului
    Vitalie CIOBANU              – preşedinte al Asociaţiei „Dacia”, oraşul Roma,
                                                  Republica Italiană
    doamnei
    Svetlana DEMCEAC          – preşedinte al Societăţii Culturale a Moldovenilor,
                                                  oraşul Kiev, Ucraina
    domnului
    Vasile DUMBRAVA          – vicepreşedinte al Moldova-Institut Leipzig,
                                                  Republica Federală Germania
    domnului
    Dorin DUŞCIAC                – membru al Asociaţiei „IMPACT”, oraşul Saclay,
                                                  Republica Franceză
    domnului
    Serafim FLOREA               – preşedinte al COMUNISON RC, oraşul Londra,
                                                  Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
    părintelui
    Valeriu JORNEA                – Biserica Ortodoxă Basarabeană, ataşată la Arhiepiscopia
                                                  Bisericii Ortodoxe Române din Europa Occidentală,
                                                  oraşul Montreuil, Republica Franceză
    domnului
    Oleg JOSANU                   – vicepreşedinte al Consiliului Asociaţiilor Moldoveneşti
                                                  din Italia
    doamnei
    Raisa MACHIDONSCH    – fondator al Centrului Cultural Moldav, oraşul Cascais,
                                                  Republica Portugheză
    doamnei
    Angela MUTRUC               – membru al Societăţii Moldovenilor din Germania,
                                                  oraşul Berlin, Republica Federală Germania
    doamnei
    Natalia PETICA                  – fondator al Asociaţiei „Plai”, oraşul Torino,
                                                  Republica Italiană
    domnului Mihail STÎNCĂ    – preşedinte al Societăţii Naţional-Culturale Moldoveneşti
                                                   „Vatra”, oraşul Krasnoiarsk, Federaţia Rusă
    doamnei
    Violeta SLUSARENCO      – preşedinte al Asociaţiei Moldo-Elene „Orfeu”,
                                                   oraşul Atena, Republica Elenă
    doamnei
    Tamara ŞCHIOPU             – director executiv al Bbo Food Group CIC,
                                                  oraşul Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii
                                                  şi Irlandei de Nord;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Lucia BARTKIENE            – preşedinte al Societăţii „Dacia”, oraşul Vilnius,
                                                  Republica Lituania
    doamnei
    Lucreţia BÂRLĂDEANU   – director al Asociaţiei Synergie Franco-Moldave,
                                                  oraşul Bagnolet, Republica Franceză
    doamnei Olga COPTU       – director al ziarului „Gazeta Basarabiei”,
                                                  oraşul Roma, Republica Italiană
    doamnei Nina
    GORINCIOI-CADOPPI    – membru al Asociaţiei Socio-Culturală a Moldovenilor
                                                  „Codru.eu”, oraşul Regio-Emilia, Republica Italiană
    doamnei
    Angela PALAGYI               – lector universitar la Institutul Limbilor şi Literaturii
                                                  Slavone şi Baltice, oraşul Budapesta, Republica
                                                  Ungară;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei Alina DUDCO      – preşedinte al Asociaţiei Migranţilor din Europa de Est
                                                  „Kalina”, oraşul Porto, Republica Portugheză;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    doamnei Elena TER             – interpretă de muzică uşoară, preşedinte al Asociaţiei
                                                  Obşteşti „Plai înfloritor” de pe lîngă Biroul Relaţii
                                                  Interetnice, Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                        Mihai GHIMPU 

    Nr. 593-V. Chişinău, 13 octombrie 2010.