DPO594/2010
ID intern unic:  336399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 594
din  13.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 691
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la asigurarea prestărilor de servicii comunale către beneficiari şi activitate organizatorică intensă, se conferă:   
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BECCIEV Constantin         – director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                  „Apă-Canal Chişinău”
    CALOS Sergiu                   – consultant la Societatea pe Acţiuni
                                                  „Apă-Canal Chişinău”
    DONICI Tatiana                 – director al Întreprinderii Municipale
                                                  „Apă-Canal”, Basarabeasca
    GURIŢENCO Vladimir      – pretor al sectorului Botanica, municipiul Chişinău
    NISTOR Iuri                       – director executiv al Asociaţiei „Moldova Apă-Canal”
    SOLODSCHII Ecaterina     – muncitoare la Societatea pe Acţiuni
                                                   „Apă-Canal Chişinău”
    ŞARBAN Vladimir              – pretor al sectorului Centru, municipiul Chişinău;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    ANDRONOVICI Ştefan     – şef de serviciu la Societatea pe Acţiuni
                                                   „Apă-Canal Chişinău”
    BAGRIN Vasile                   – manager-şef al Direcţiei de Producţie a Gospodăriei
                                                   Comunale şi de Locuinţe din oraşul Făleşti
    BALTAJI Gheorghe             – excavatorist la Societatea pe Acţiuni
                                                    „Apă-Canal Chişinău”
    BILINSCHII Valentin          – specialist la Asociaţia „Moldova Apă-Canal”
    DĂNILĂ Nicolae                – director al Direcţiei de Producţie „Apă-Canal”,
                                                   oraşul Ştefan Vodă
    JOSANU Alexandru            – şef adjunct al staţiei de apă a Societăţii pe Acţiuni
                                                   „Apă-Canal Chişinău”
    PÎSLARI Semion                 – lăcătuş-reparator la Societatea pe Acţiuni
                                                   „Apă-Canal Chişinău”
    UNGUREANU Sergiu         – şofer la Societatea pe Acţiuni „Apă-Canal Chişinău”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU 

    Nr. 594-V. Chişinău, 13 octombrie 2010.