DPO598/2010
ID intern unic:  336402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 598
din  15.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de scriitori
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 692
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea literaturii, activitate publicistică prodigioasă şi contribuţie la promovarea valorilor naţionale, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Iulian FILIP
    regretatului Ion GHEORGHIŢĂ
    domnului Ion PROCA
    domnului Vasile ROMANCIUC
    domnului Efim TARLAPAN;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Andrei BURAC
    domnului Eugen LUNGU
    domnului Ion PUIU
    doamnei Maria ROMANCIUC (Marcela MARDARE);
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Nicolae ROIBU;
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului Constantin CIOBANU (DRAGOMIR)
    doamnei Miroslava LIUCHIANCICOVA (METLEAEVA)
    domnului Victor PROHIN
    domnului Ianoş ŢURCANU
    domnului Virgiliu ZAGAIEVSCHI;
Titlul onorific „Maestru al Literaturii”
    domnului Eugen CIOCLEA
    domnului Victor DUMBRĂVEANU.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 598-V. Chişinău, 15 octombrie 2010.