DPO599/2010
ID intern unic:  336404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 599
din  16.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de jurişti
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 693
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la dezvoltarea ştiinţei juridice şi la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Alexandru ARSENI           – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
    doamnei
    Raisa BOTEZATU             – vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie
    domnului
    Gheorghe CHIBAC            – profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
    domnului
    Boris NEGRU                    – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Elena ARAMĂ     – profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
    domnului Ion CASIAN       – avocat
    domnului
    Ion PĂDURARU               – avocat
    domnului
    Andrei PLĂMĂDEALĂ     – judecător la Curtea Supremă de Justiţie
    domnului
    Tudor POPOVICI             – judecător la Curtea Supremă de Justiţie
    doamnei
    Paulina PROCOPII            – avocat
    domnului
    Valerian SMOCHINĂ       – judecător la Judecătoria Făleşti
    doamnei
    Vera SOCOLOV              – avocat;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Gheorghe HADJI              – avocat
    doamnei Ana NEGURĂ    – avocat
    doamnei
    Ludmila POPOV               – judecător la Curtea de Apel Chişinău
    domnului
    Viorel TUREAC               – procuror al municipiului Bălţi;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Valentina COPTILEŢ       – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                        Mihai GHIMPU 

    Nr. 599-V. Chişinău, 16 octombrie 2010.