DPO604/2010
ID intern unic:  336466
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 604
din  20.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unor artişti ai
 Teatrului Naţional de Stat „Vasile Alecsandri” din Bălţi
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 698
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate de creaţie prodigioasă, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Anatol RĂCILĂ         – director general;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Constantin STAVRAT                – actor
    doamnei
    Eufrosinia VOLONTIR               – actriţă;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Dumitru GRICIUC                      – director artistic;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului Anatolie BURLACU     – actor
    domnului Gheorghe CRUDU        – actor.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 604-V. Chişinău, 20 octombrie 2010.