DPO606/2010
ID intern unic:  336467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 606
din  21.10.2010
privind conferirea “Ordinului Republicii” regretatului
Constantin ŢÎBÎRNĂ
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 699
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă recunoştinţă şi apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţia substanţială adusă la elaborarea şi implementarea în practică a metodelor avansate de diagnosticare şi tratament şi la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, regretatului Constantin ŢÎBÎRNĂ i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 606-V. Chişinău, 21 octombrie 2010.