DPO607/2010
ID intern unic:  336468
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 607
din  21.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători medicali
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 700
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Victor CERNAT            – director al Institutului Oncologic
    doamnei
    Ala NEMERENCO       – medic-şef al Clinicii Universitare de Asistenţă
                                             Medicală Primară a Universităţii de Stat de
                                             Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei
    Didina NISTREANU     – secretar ştiinţific al Senatului Universităţii de Stat
                                             de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Feodora BOLUN          – şef al Departamentului chimioterapie al Institutului
                                             Oncologic
    domnului
    Boris CUCUTĂ             – medic-morfopatolog la Institutul Oncologic
    domnului
    Vasile JOVMIR             – cercetător ştiinţific în Laboratorul mamologie
                                             al Institutului Oncologic;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Ira PLASCHEVICI       – şef al secţiei hematologie pentru copii a Institutului
                                             Oncologic
    domnului
    Grigore GOJAN             – director al Centrului Medical Specializat al Spitalului
                                             Clinic al Ministerului Sănătăţii
    domnului
    Nicolae ŞAVGA            – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de
                                             Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 607-V. Chişinău, 21 octombrie 2010.