DPO608/2010
ID intern unic:  336469
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 608
din  22.10.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Fiodor ANGHELI
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 701
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale şi activitate intensă pe tărîm social, domnului Fiodor ANGHELI i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 608-V. Chişinău, 22 octombrie 2010.