DPO609/2010
ID intern unic:  336470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 609
din  22.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 702
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul protecţiei mediului, contribuţie la dezvoltarea ecologiei sociale şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Zinaida CIOBANU         – şef al Serviciului analiza aerului al Agenţiei
                                              Ecologice Chişinău
    domnului
    Grigore PRISĂCARU     – şef al Inspectoratului Ecologic de Stat;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Oleg BEŢIVU                 – inspector-şef al Inspecţiei Ecologice Donduşeni
    domnului
    Anatolie GRAJDIAN      – inspector-şef al Inspecţiei Ecologice Dubăsari
    domnului Ion SAVA        – inspector-şef al Inspecţiei Ecologice Orhei
    doamnei
    Veronica ŞAMRAI         – inspector coordonator al Agenţiei Ecologice Bălţi
    doamnei
    Valentina ŢAPIŞ            – şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 609-V. Chişinău, 22 octombrie 2010.