HGO976/2010
ID intern unic:  336472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 976
din  19.10.2010
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 1087
    În scopul acordării asistenţei materiale sinistraţilor din raioanele afectate de inundaţiile din vara anului 2010 şi în temeiul art.8 al Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.511), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare:
    Consiliului raional Hînceşti – 380 tone cărbune, inclusiv: AS - 114 tone şi ACO - 266 tone, în sumă de 1083000 lei, pentru 760 familii de sinistraţi;
    Consiliului raional Cantemir – 3,5 tone cărbune, inclusiv: AS - 1,05 tone şi  ACO - 2,45 tone, în sumă de 9975,0 lei, pentru 7 familii de sinistraţi;
    Consiliului raional Ungheni – 16,5 tone cărbune, inclusiv: AS – 4,95 tone şi ACO - 11,55 tone, în sumă de 47025,0 lei, pentru 33 familii de sinistraţi;
    Ministerului Afacerilor Interne (Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale) – 10,001 tone motorină, în sumă de 132853,3 lei, pentru transportarea bunurilor materiale menţionate, eliberate din rezervele materiale de stat, la locul de destinaţie;
    întreprinderilor subordonate Agenţiei Rezerve Materiale, pentru transportarea bunurilor materiale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de inundaţii:
    Bazei Speciale de Aprovizionare Medicală – 120 litri benzină premium 95 şi 425 litri benzină regular  92, în sumă de 6796,8 lei;
    Întreprinderii de Stat „Rezervcom” – 417 litri  benzină regular  92, în sumă de 5504,0 lei;
    Combinatului „Liman” – 470 litri  benzină regular  92, în sumă de 6189,9 lei.
    2. Ministerul Afacerilor Interne (Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale) va asigura transportarea bunurilor materiale menţionate la locul de destinaţie.
    3. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat.
    4. Consiliile raionale nominalizate vor asigura distribuirea cărbunelui, eliberat din rezervele materiale de stat, conform destinaţiei, în baza listelor detaliate pe primării privind cantitatea cărbunelui, luînd în calcul norma de 500 kg pentru fiecare familie de sinistraţi.
    5. Autorităţile administraţiei publice locale vor monitoriza distribuirea şi utilizarea bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat, acordate în calitate de asistenţă materială sinistraţilor din localităţile afectate.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                              Victor Catan

    Nr. 976. Chişinău, 19 octombrie 2010.