DPO610/2010
ID intern unic:  336484
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 610
din  26.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
 ai Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 703
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi activitate concertistică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Anatolie JAR             – dirijor al Capelei Corale Academice „Doina”;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Svetlana BIVOL        – director general;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului Marian STÂRCEA    – director artistic;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    doamnei
    Cristina PARASCHIV              – muzicolog-prezentator;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului Mihail AGAFIŢA      – dirijor al Orchestrei Simfonice.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 610-V. Chişinău, 26 octombrie 2010.