DPO611/2010
ID intern unic:  336542
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 611
din  28.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Ansamblului Naţional Academicde Dansuri Populare „Joc”

Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 705
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei coregrafice, contribuţie la afirmarea valorilor naţionale şi succese remarcabile în activitatea de creaţie, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Gheorghe CHIPER            – maestru de balet;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului Gheorghe ŞEVCIŞIN        – dirijor-şef;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului Evghenii SANDUL            – maestru de balet;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei Alexandra BUBLIŢCHI     – prezentatoare
    domnului Anastasii FORŢU              – director adjunct;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului Constantin BEZEDICA      – artist de balet
    doamnei Viorica FURTUNA            – artistă de balet
    domnului Alexandru
    LĂPUŞNEANU                              – artist de balet
    doamnei Lilia MITATII                     – artistă de balet.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 611-V. Chişinău, 28 octombrie 2010.