DPO612/2010
ID intern unic:  336543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 612
din  28.10.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Dumitru MINCIUNA
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 706
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la edificarea unor obiective de menire productivă şi socială şi activitate organizatorică intensă, domnului Dumitru MINCIUNA i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 612-V. Chişinău, 28 octombrie 2010.