DPO617/2010
ID intern unic:  336548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 617
din  29.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de cadre didactice
 de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 710
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:  
„Ordinul de Onoare”
    domnului Nicolae
    CHICUŞ                               – rector;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Galina
    GRĂDINARI                         – conferenţiar universitar;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Vasile CECOI         – conferenţiar universitar
    doamnei Ludmila PAPUC      – conferenţiar universitar
    domnului Alexandru
    VATAVU                              – conferenţiar universitar.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 617-V. Chişinău, 29 octombrie 2010.