DPO618/2010
ID intern unic:  336550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 618
din  29.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din domeniul transporturilor
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 711
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul transporturilor, contribuţie substanţială la exploatarea eficientă a mijloacelor de transport şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Veaceslav
    ŢERNA                        – director al Direcţiei generale transport public şi căi
                                          de comunicaţie a Consiliului Municipal Chişinău;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Petru
    CALININ                     – şef al Direcţiei de construcţie nr. 1 a Societăţii
                                          pe Acţiuni „Edilitate”
    domnului Iacob
    CAPCELEA                  – director al Întreprinderii Municipale „Parcul urban
                                          de autobuze”
    domnului Pavel
    CAZACU                     – director interimar al Institutului Municipal de Proiectări
                                         „CHIŞINĂUPROIECT”
    domnului Efim
    CHEPTENAR              – director al Întreprinderii Municipale Regia de Exploatare
                                         a Drumurilor şi Podurilor „EXDRUPO”
    domnului Andrei
    CUCULESCU              – şef al Direcţiei dezvoltarea drumurilor a Ministerului
                                         Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    domnului Eugen
    DAŢCO                       – director executiv al Uniunii Transportatorilor şi
                                         Drumarilor din Republica Moldova
    domnului Gheorghe
    MÎRZA                        – conducător auto la Întreprinderea Municipală
                                          „Parcul urban de autobuze”
    domnului Iurie
    TOPALA                     – director general al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                         „Ruta-Prim”
    domnului Nicolae
    VEREŞCO                   – director al Întreprinderii Municipale Reţelele Electrice
                                         de Iluminat „LUMTEH”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Dumitru
    ALBULESA                   – consilier al preşedintelui Asociaţiei Internaţionale
                                           a Transportatorilor Auto din Moldova
    domnului Mihail
    BALTĂ                          – conducător auto la Întreprinderea Municipală
                                           „Parcul urban de autobuze”
    domnului Victor
    BÎSTRIŢCHII                – conducător auto la Societatea pe Acţiuni
                                            „Baza Transport Auto-36” din raionul Căuşeni
    domnului Ivan BULAT     – director comercial al Societăţii cu Răspundere
                                            Limitată „Trans-Ager”
    domnului Ion GAUGA     – conducător auto la Societatea pe Acţiuni „Baza
                                            Transport Auto-36” din raionul Căuşeni
    domnului Vasile
    GHIAUR                         – director tehnic al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                            „Firma ştiinţifică de producţie „Universinj”
    domnului Nicolae
    LAZARI                           – director al Societăţii pe Acţiuni „Parcul de autobuze
                                            şi taximetre nr. 8” din oraşul Cahul
    doamnei Liubovi
    MOROZ                          – şef al serviciului de planificare al Întreprinderii
                                            Municipale  „Parcul urban de autobuze”
    domnului Nicolae
    POPA                              – lăcătuş la Întreprinderea Municipală „Parcul urban
                                               de autobuze”
    domnului Mircea
    RAEŢCHI                        – director general al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                             „Sarrali-Trans”
    domnului Mihail
    SOROCEAN                   – şef al sectorului transport auto la Întreprinderea
                                            Municipală Regia Exploatare a Drumurilor şi Podurilor
                                            „EXDRUPO”
    domnului Constantin
    STĂVILĂ                         – specialist principal la Întreprinderea de Stat
                                             „Administraţia de Stat a Drumurilor”
    domnului Anatolie
    ZAHARCIUC                  – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                            „Firma de comerţ şi producţie „Orizontul”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Mihai GHIMPU

    Nr. 618-V. Chişinău, 29 octombrie 2010.