DPO619/2010
ID intern unic:  336551
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 619
din  29.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători de la Fabrica de Confecţii „Ionel” S.A.
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 712
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în industria uşoară, contribuţie substanţială la sporirea productivităţii muncii şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Vasilisa CARCINSCHI     – cusătoreasă
    doamnei Liubovi LISNIC                 – inginer-şef
    doamnei Tamara LUCHIAN            – director;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Maria CODREANU          – contabil-şef
    doamnei Domnica PARABINA        – cusătoreasă
    doamnei Natalia RIPAC                   – şef de secţie
    doamnei Valentina SCREABINA     – şef de secţie
    doamnei Ala SÎNCU                        – preşedinte al Comitetului sindical
    doamnei Agnesa ŢURCAN              – şef de secţie
    domnului Vasile ZAGORNEANU     – magaziner superior;
Titlul onorific „Meşter-Faur”
    doamnei Irina MARDARI                – cusătoreasă
    doamnei Raisa RUSSU                    – şef de secţie
    doamnei Tatiana VELICAIA            – maistru.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 619-V. Chişinău, 29 octombrie 2010.