DPO624/2010
ID intern unic:  336606
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 624
din  30.10.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
 colaboratori ai Companiei „Teleradio-Moldova”
Publicat : 09.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 716
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea teleradiodifuziunii naţionale, contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Alexandru DOROGAN        – director al Radio Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Alexei REVENCO               – redactor-prezentator în Departamentul Actualităţi Radio;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Eleonora
    ACHINDINOVA                – şef al secţiei control tehnic, păstrare şi recondiţionare
                                                   a fonogramelor radio
    domnului
    Ion CHIORPEC                   – vicedirector al Departamentului Proiecte Radio
    domnului Ilie GLUH              – reporter zonal în Departamentul Actualităţi Radio
    doamnei
    Maria NEGRESCU              – şef al secţiei înregistrări şi prelucrare sunet în
                                                    Departamentul Tehnic Radio
    domnului
    Veaceslav NISTREANU     – regizor de sunete în Departamentul Colective Muzicale;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    doamnei
    Mariana BAHNARU           – redactor de emisie în Direcţia programare, coordonare
                                                   emisie şi analiză radio;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei
    Nina BOLBOCEANU         – redactor în Departamentul Programe TV
    doamnei
    Silvia DOROGAN               – corespondent special în Departamentul Actualităţi TV.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Mihai GHIMPU

    Nr. 624-V. Chişinău, 30 octombrie 2010.