DPO626/2010
ID intern unic:  336608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 626
din  03.11.2010
privind numirea domnului Valeriu GHEDREUŢAN
în funcţia de judecător la Judecătoria Drochia
Publicat : 09.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 718
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.  20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Valeriu GHEDREUŢAN se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Drochia.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 626-V. Chişinău, 3 noiembrie 2010.