DPO629/2010
ID intern unic:  336719
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 629
din  10.11.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 19.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 227-230     art Nr : 723
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate ştiinţifico-investigaţională prodigioasă, implementarea realizărilor ştiinţei în economia naţională şi merite în pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BUIUCLI Piotr           – cercetător ştiinţific principal la Institutul de
                                         Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei
                                         de Ştiinţe a Moldovei
    CANŢER Valeriu       – preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare
                                         şi Atestare
    CELAC Valentin         – cercetător ştiinţific principal la Institutul de Genetică
                                          şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a
                                          Moldovei
    CHINTEA Pavel         – şef de laborator la Institutul de Genetică şi Fiziologie
                                          a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    TIGHINEANU Ion     – vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Titlul onorific „Om Emerit”următorilor:
    COROTENCO Elena  – bibliotecar principal la Biblioteca Ştiinţifică Centrală
                                          „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CULIUC Leonid          – director al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei
                                           de Ştiinţe a Moldovei
    POSTOLACHE
    Gheorghe                     – şef de laborator la Grădina Botanică a Academiei
                                           de Ştiinţe a Moldovei
    RUSANDU Ivan          – cercetător ştiinţific coordonator la Institutul Integrare
                                           Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a
                                           Moldovei
    TELEUŢĂ Alexandru   – director al Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe
                                           a Moldovei
    ŢÎMBALÎ Valentina     – şef de laborator la  Grădina Botanică a Academiei de
                                           Ştiinţe a Moldovei
    USATÎI Marin              – şef de laborator la Institutul de Zoologie al Academiei
                                           de Ştiinţe a Moldovei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 629-V. Chişinău, 10 noiembrie 2010.