DPO630/2010
ID intern unic:  336721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 630
din  12.11.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai Teatrului Republican „Luceafărul” 

Publicat : 19.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 227-230     art Nr : 724
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei teatrale, succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanţială la propagarea valorilor culturale, se conferă:  
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    DONI Nina                      – actriţă
    IZBEŞCIUC Valentina     – actriţă
    VODĂ Nina                     – actriţă 
    ZAICIUC Vladimir           – actor
    ZAVTONII Paulina          – actriţă;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    ODOBESCU Iurie           – şef al atelierului de tîmplărie
    VINICIUC Nicolae          – şef al atelierului de croitorie;
Titlul onorific „Artist Emerit” următorilor:
    ISAC Vladimir                  – actor
    MEREUŢĂ Veaceslav     – actor
    TABARCEA Avelin         – actor
    URSU Iulian                     – actor.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 630-V. Chişinău, 12 noiembrie 2010.