DPO632/2010
ID intern unic:  336723
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 632
din  15.11.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 19.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 227-230     art Nr : 726
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea valorilor patrimoniului natural şi cultural-istoric, sporirea nivelului de conştientizare ecologică a populaţiei şi contribuţie la dezvoltarea societăţii civile, se conferă:  
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Ioana BOBÎNĂ    – director al Centrului de Informare şi Coordonare
                                                  al Mişcării Ecologiste din Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Valentin BOBEICĂ             – vicepreşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova
    domnului Ionel CĂPIŢĂ      – membru al colegiului redacţional al Publicaţiei
                                                  Periodice „Natura”
    domnului
    Vladimir GARABA             – preşedinte al Organizaţiei Teritoriale Chişinău a
                                                   Mişcării Ecologiste din Moldova
    doamnei
    Valentina JAMBA               – preşedinte al Organizaţiei Teritoriale Soroca a
                                                  Mişcării Ecologiste din Moldova
    doamnei
    Tatiana MARIN                   – preşedinte al Organizaţiei Teritoriale Ştefan Vodă
                                                   a Mişcării Ecologiste din Moldova;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Parascovia RENIŢĂ             – secretar responsabil al Publicaţiei Periodice „Natura”
    domnului
    Valeriu ŢARIGRADSCHI    – membru al Colegiului Executiv al Mişcării Ecologiste
                                                   din Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 632-V. Chişinău, 15 noiembrie 2010.