DPO637/2010
ID intern unic:  336799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 637
din  17.11.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de cadre didactice
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 734
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:  
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    DOBÂNDĂ Valentina      – director al Liceului Profesional nr. 1din
                                                municipiul Chişinău
    RAICEV Procopie           – pensionar, municipiul Chişinău
    SOFRONI Valentin          – profesor universitar la Universitatea de Stat
                                               din Tiraspol (cu sediul la Chişinău);
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    BULGARU Maria             – profesor universitar la Universitatea de Stat
                                                din Moldova
    MIASKOVSKAIA
    Bronislava                         – director al Întreprinderii de Stat „Cursuri de
                                                Limbi Străine”, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 637-V. Chişinău, 17 noiembrie 2010.