DPO638/2010
ID intern unic:  336808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 638
din  19.11.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 735
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:  
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    CIMPOIEŞ Gheorghe     – rector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
    COSARCIUC Valeriu     – ministru al agriculturii şi industriei alimentare;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BALAN Valerian            – decan al Facultăţii de Horticultură a Universităţii Agrare
                                             de Stat din Moldova
    DONEA Victor               – şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Industriei
                                              Alimentare
    GROSU Aurel                – specialist-ghid la Întreprinderea Mixtă „Vinăria Purcari”
                                             S.R.L., raionul Ştefan Vodă
    IABANJI Saveli              – director al Societăţii pe Acţiuni „Centrul Tehnic
                                              – Ceadîr-Lunga”
    JELEZNÎI Vadim            – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                             „Dimilita-Rex”, raionul Briceni
    MITITEL Petru               – preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie
                                              „Ciobalaccia”, raionul Cantemir
    PAPUC Valeriu              – director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Aliment-ulei”,
                                             raionul Dubăsari
    RAPCEA Mihail             – vicedirector al Institutului Ştiinţifico-Practic de
                                             Horticultură şi Tehnologii Alimentare
    ROMAN Vasile              – conducător al Gospodăriei Ţărăneşti „Roman Vasile”,
                                             raionul Ialoveni
    SCHIŢCO
    Alexandru                        – conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                              „Taras-Scop-Agro”, raionul Făleşti
    SÎRGHI Constantin         – director general al Societăţii pe Acţiuni „Romăneşti”,
                                              raionul Străşeni
    ŢÎRA Valeriu                  – director pentru producere şi dezvoltare al Combinatului
                                              de Vinuri „Cricova” S.A.;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BELAN Elena                 – director executiv al Societăţii pe Acţiuni „Incomlac”,
                                              municipiul Bălţi
    FURDUI Valentina          – şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Industriei
                                              Alimentare
    GHEORGHIEV Dmitri    – director general al Societăţii Comerciale „Agrogled”
                                              S.R.L., oraşul Taraclia
    POPOVSCHI Igor          – agronom principal la Societatea cu Răspundere Limitată
                                              „Tetracom-Agro”, raionul Floreşti;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    BUSUIOC Galina           – preşedinte al Cooperativei de Prestări Servicii Mecanizate
                                             „Hajiu”, raionul Orhei
    CHETRUŞ Roman         – director general al Societăţii pe Acţiuni „Fertilitatea-Chişinău”
    GRIŢCAN Sava            – şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură
                                             şi Tehnologii Alimentare
    GROSU Ion                   – şef de secţie laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic de
                                              Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 638-V. Chişinău, 19 noiembrie 2010.