DPO639/2010
ID intern unic:  336810
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 639
din  20.11.2010
privind conferirea Ordinului “Credinţă Patriei”
clasa I domnului Gheorghe MIHAI
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 736
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinire ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea securităţii naţionale şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Gheorghe MIHAI, director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, i se conferă Ordinul “Credinţă Patriei” clasa I .

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 639-V. Chişinău, 20 noiembrie 2010.