DPO640/2010
ID intern unic:  336858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 640
din  23.11.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Tudor GHEORGHE
Publicat : 03.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240     art Nr : 739
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru contribuţie substanţială la promovarea valorilor culturii naţionale şi înaltă măiestrie profesională, domnului Tudor GHEORGHE, interpret de muzică folk, România, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 640-V. Chişinău, 23 noiembrie 2010.