DPO641/2010
ID intern unic:  336859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 641
din  24.11.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenţei Sale domnului Mihail SAAKAŞVILI
Publicat : 03.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240     art Nr : 740
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se conferă Excelenţei Sale domnului Mihail SAAKAŞVILI, Preşedintele Georgiei, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-georgiene şi pentru asistenţa acordată Republicii Moldova în lichidarea consecinţelor inundaţiilor din anul 2010.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 641-V. Chişinău, 24 noiembrie 2010.